Kultur og tradisjoner

Barnehagenes oppgave er å formidle vår kultur og våre tradisjoner. Barna henter kunnskaper, erfaringer, holdninger og verdier både fra den lokale og nasjonal kulturarven. Vi vil formidle det ansvaret vi alle har til å ta vare på miljøet vårt, byen vår og naturen. Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til hjemstedet sitt og bli stolt av Haugesund og det som særpreger kommunen. Avdelingene tilbyr barna dette gjennom gode opplevelser på turer og besøk, ved lokale kulturarrangementer og ved markering av høytider og spesielle dager.

Espira Bråsteintunet er en sentrumsnær barnehage og har gangavstand til:

  • Hollenderhaugen
  • Bibliotek
  • Kino/ teater/ kirke
  • Museer
  • Byparken
  • Rådhuset
  • Torget
  • Kaien
  • Gågata, utstillinger, skulpturer

Espira Bråsteintunet har egne tradisjoner og merkedager.

Personvern og cookies