Barnegrupper

Espira Bråsteintunet er en god gammel barnehage der leke og oppholdsareal er på to plan og gruppene er inndelt avdelingsvis. Barnehagen har to innganger i øverste etasje og en inngang i underetasjen. Det er garderober på hver avdeling. Barnehagen har felles aktiviteter ved tradisjoner som høstmarkering, nissefest og sommerfest. I tillegg har vi aktiviteter på tvers av avdelingen. Dette kan være spontan eller regelmessig. Faste aktiviteter er tur, sangstunder, skolespira, eventyrstunder og ulike formingsaktiviteter. Hver morgen og hver ettermiddag er avdelingen sammen.

Vi har valgt å ha avdelinger for de minste og avdelinger for de større barna fordi:

  • Det gir nære relasjoner.
  • Lekekamerater på samme utviklingsnivå.
  • Små grupper gir oversikt.
  • Barna har muligheter til å bli kjent på tvers av avdelingen gjennom felles aktiviteter og samarbeid.
Personvern og cookies