Grønn

Vi er en avdeling med totalt 18 plasser for barn i alder 3-6 år.  Arbeidet med Språklabben og Tumleplassen er våre satsingsområder for avdelingens- og barnehagens arbeid. I alt arbeidet vårt flettes også den sosiale kompetansen inn som en naturlig del. Vi arbeider mot at barna skal få et rikt og velutviklet språk i gode relasjoner med hverandre. Ved at de voksne er gode rollemodeller, gjennom lek og samspill lærer barna å dele, vise omsorg, hjelpe og inkludere hverandre .

 

Personvern og cookies