Gul

Maurtua er en avdeling for barn mellom 2-6 år.  Vi er en glad og trivelig gjeng på 17 barn og 3 voksne daglig, 4 voksne totalt.

Språk, tekst og kommunikasjon og sosial kompetanse (Kari Lamers pedagogiske opplegg “Du og jeg og vi to”) er vårt satsningsområde og er en rød tråd gjennom alle aktivitetene. Høsten 2009 startet vi med “Snakkepakken”, dette er et pedagogisk opplegg som retter seg mot språket. Vi bruker dette opplegget i alt vi gjør, på den måten er det en sammenheng i det barna gjør og lærings potensialet stort, les mer på Snakkepakken.no.

“Du og jeg og vi to” går ut på at vi har temasamlinger der de vi har rollespill og samtalegrupper. Rollespill har vi annenhver uke. Her spiller vi kjente konfliktsituasjoner med uønsket atferd. Barna får være med å si hva som er rett og galt. Sammen finner vi fram til ønsket atferd og spiller det på nytt. Da deltar gjerne barna i rollespillet.

Tirsdag har vi førskolegruppe – SkolEspira – og aldersbestemte grupper på tvers av avdelingene.

Onsdag har vi tilrettelagde aktiviteter på avdelingen eller vi drar på tur.

Torsdag er det turdag, da går vi enten i nærmiljø eller vi drar på en lengre tur med buss eller bilene våre.

Fredag har vi “lekedag”, da kan barna ha med seg en leke hjemmefra. Noen ganger lager vi oss noe ekstra godt til lunch.

Vi er mye ute i løpet av uka uansett vær!

Vi på Maurtua legger vekt på at barna skal trives, ha venner og være i et lærerikt miljø.

Mottoet vårt er: Sol ute, sol inne.

 

Personvern og cookies