Trollungane

Trollungane er en 1-3 års avdeling med 9 barn som er i barnehagen hver dag sammen med 3 voksne. Vår styrke er stabile, tydelige voksne som viser glede ved å være sammen med barna. Vi har faste omsorgspersoner og legger vekt på å være gode rollemodeller for barna i ord og handling. Trygghet og omsorg er stikkord for trivsel og videre utvikling hos barn. Sosial kompetanse utvikles i lek og hverdagsaktiviteter. I bunn ligger Kari Lamers teori om de fem hovedområdene: Prososiale handlinger, Selvkontroll, selvhevdelse, empati og lek/gled/humor. Ord som blir mye brukt sammen med barna i denne sammenheng er “hjelpe ,dele, låne, vente på tur og takk” Vi har dessuten dette året fokus på fagområdet “Språklabben” og “Tumleplassen” som resten av barnehagen. Vi jobber tverrfaglig med enkle temaer som skifter hver måned og knyttes opp mot årstid/høytid, fagområder og utvikling av sosial kompetanse.For eksempel har vi hvert år ruging av kyllinger i forbindelse med vår og påske. På ukeplanen har vi turer i nærmiljøet, forming, eventyr, sang og musikk. Vi har et godt samarbeid med de to andre småbarnsavdelingene.

Personvern