SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Haugesund kommune har utarbeidet Plan for overgang barnehage – skole. Espira Bråsteintunet bruker den som et konkret arbeidsredskap for hva femåringen bør få erfare innenfor fagområdene språk/ tekst og kommunikasjon, antall/ rom og form samt sosial kompetanse innen skolestart. I tillegg er det en kvalitetssikring for minoritetsspråklige barn og barn med spesialpedagogisk oppfølging.

Hovedmål

  • Styrke selvstendighet
  • Skape positive forventninger til skolestart/interesse for skolen
  • Styrke barnas sosiale kompetanse
  • Lære å samarbeide

 Delmål

  • Øke konsentrasjon
  • Stimulere skriftspråk
  • Øke matematikkforståelse
  • Styrke jeg-følelsen
  • Utvide begrepsforståelse
  • Styrke fysisk fostring

Barnehagen har i alle år hatt avslutningstur for skolespirene. Dette er en overnattingstur med to hele dager borte fra barnehagen. For barna er dette en viktig markering på slutten av barnehagetiden – og turen er stadig et tema gjennom året.

Skolespirene er også deltakere på fotballturneringen på Fosen og reiser til Vikingfestivalen på Bukkøy.

Personvern og cookies